top of page

רצועת תזמון-רצועת טיימינג

רצועת תזמון היא חלק מהותי ממנוע בעירה פנימית

ומטרתה לשלוט על התזמון של שסתומי המנוע

והבוכנות ולכן היא נפוצה בכלי רכב

בכדי שמנוע הרכב יעבוד בסנכרון מושלם על מנת להשיג עבודת מנוע תקינה ישנה רצועה המשתנה בהתאם לכל כלי רכב,

לרוב רצועת התזמון מורכבת מרצועה מותאמת אישית למנוע ומותחנים אותם קבע היצרן.

החלפת רצועת התזמון משתנה בהתאם להוראות היצרן, לרוב החל מ-

90 אלף קילומטר או 5 שנים. בכל מקרה מומלץ לבדוק המלצת יצרן.

החלפת רצועת טיימינג הינו טיפול יקר ושונה מטיפול רגיל, אנשים נוטים לדלג או לדחות את ההחלפה בעקבות העלויות.

במקרים אשר לא מחליפים את רצועת התזמון והיא נקרעת בגלל בלאי עלולים לפגוש תקלות יקרות הרבה יותר כמו:

אחד הנזקים החמורים העלולים להגרם בעת קריעת רצועת התזמון במנוע ארבע פעימות הוא פגיעה של הבוכנה העולה בשסתום שנותר בולט אל תוך חלל השריפה. פגיעה זו מביאה לרוב לעיקום השסתום, נזק

לבוכנה וצורך בשיפוץ ראש המנוע.

ברוב המכוניות בתוך מכלול רצועת התזמון נמצאת גם משאבת המים. ובזמן פירוק והחלפת הרצועה רצוי לבדוק את תקינות המשאבה ואם יש צורך להחליפה כדי למנוע תקלות בעתיד ועבודה כפולה באיזור רצועת התזמון.

במכוניות חדשות ישנה שרשרת תזמון ולא רצועה ויש לטפל בה כמובן לפי הוראות היצרן.

פוסטים אחרונים
דף האינסטגרם
bottom of page