top of page

חדש - העברת בעלות לרכב אונליין - אתר MyGov.il

בשקט בשקט בטיימינג מעולה לתקופת הקורונה משרד התחבורה משיק כלי חדש, העברת בעלות לרכב אונליין דרך אתר ממשלתי, האופציה נמצאת באיזור האישי באתר My.gov.il.

לראשונה ניתן לבצע פעולות המערבות שני אזרחים באזור האישי, שירות ראשון מסוג זה פותח חלון חדש לשירותים ממשלתיים חדשניים ובכך פוטר אותנו מלהגיע לדואר כדי לבצע העברת בעלות לרכב שרכשנו.

אנחנו לא יודעים להגיד אם הממשק קיבל תצואה בעקבות הקורונה אבל הקונספט החדש שימנע מאיתנו לחכות בדואר בהחלט מבורך.

אז איך העברת בעלות רכב אונליין מתבצעת?

התהליך מבקש אישור מהמוכר ומהקונה, מעביר את המוכר לביצוע תשלום האגרה ומבצע את ההעברה .

בכל שלב יכול כל אחד מהצדדים לפרוש מן העסקה במידה והפרטים אינם מתאימים לאחד הצדדים.

התהליך מתבצע בצורה מאובטחת ללא חשש מגניבת זהות בעלות הרכב.

בתום פעולה בעל הרכב החדש מקבל את רישיון הרכב המעודכן אל כתובת המייל, והכל בהליך פשוט, אמין וזמין.

שירות זה מצטרף למידע אישי שלך באתר My.gov.il שכבר מכיל שירותים כמו רשימת הרכבים בבעלותך, חידוש רישיון רכב, קובץ פרטי רכב, עדכון רכבים בתג נכה.

בשלב זה, הפעילות באיזור האישי הממשלתי mygov לא תומכת בהעברת בעלות מתו סחר או לתו סחר באופן מקוון. נושא זה ייבחן במסגרת פיתוח איזור עסקי – המקביל לאיזור האישי בתשתית GOV", לכך הוסיפו באגף התקשוב שהם עובדים על הרחבת השירות בימים אלו.

העברת בעלות בדואר ישראל תמשיך לעבוד כרגיל

כמובן שהתהליך הישן שהינו חלק בלתי נפרד מטקס קניית רכב יד שניה, נסיעה לדואר כדי לבצע העברת בעלות ימשיך לעבוד כרגיל בהתאם לשעות סניפי הדואר.

חשוב לדעת

  • על המוכר והקונה להצטייד בתעודת זהות וברשיונות רכב

  • תשלום אגרה בעבור הפעולה (כ-200 ש"ח.

  • כאשר המוכר או הקונה הינם מיופי כוח, עליהם להצטייד בייפוי כוח מקורי של משרד התחבורה.

  • עם סיום פעולת ההעברה, מעודכן מחשב משרד התחבורה על השינויים בבעלות על הרכב.

העברת בעלות רכב דרך האינטרנט

פוסטים אחרונים
דף האינסטגרם
bottom of page